Tohtori pilottia on kritisitu laajasti, aloitteena joka tuottaa kakkos luokan tohtoreita kohtuuttoman aikataulu paineentakia, Olisikin syytä miettiä miten tuossa ajassa voi suorittaa nykymuotoisen tohtoritutkinnon ilman loppuunpalamista tai uhraamatta tieteteentekemisen laatua.

Matemaattisluonnon tieteellisillä aloilla väitöskirja on yleensä artikkeli väitöskirja johon kuuluu 3-5 vertaisarvioitua artikkelia. Jo artikkeleiden julkaisemisen hitaus tekee tuon kolmenvuoden tavoite ajan melko haaseelliseksi. Yksiratkaisu on ottaa tieteen tekeminen osaksi yliopiston perusopintoja ja tähdätä siihen että kandi,maisteri sekä diplomityöt tuottaisivat vertaisarvioidun tieteellisen artikkelin,

Tämä tietysti vaatii entistä parempaa ja yksilöllisempää ohjausta jo perusopintojen vaihessa sekä opiskelijalta hyvää näkememystä alasta jolla lopulta haluaa tehdä tutkimusta. Nämä eivät täyty kaikkien kohdalla. Esimerkiksi omapolkuni ilmakehätieteisiin kävi konetekniikan ja avaruustekniikan kautta, joilla on hyvin vähän tekemistä ilmastomallennuksen kanssa. eikä kandityöny, jonka teemana oli aktiiviset galaksi ytimet taikka diplomityöni jonka aiheena oli tutkat ja pilvet oikein olisi saanu liitettyä väitöskirjaan joka käsitteli ilmasto malleja.

Lyhyempi tohtori tutkinto tuo myös muita haasteita kuin nopean julkaisu tahdin. Tohtori opiskelija usein toimivat myös kurssien assistentteina, johon menee myös merkittävästi aikaa. Olisiko tohtori pilotissa opiskelijalla opetusvelvoitetta, olisiko se kevyempi vai todetaanko ettei kurssien assarointi oikeastaan syö hirveästi opiskelijan aikaresurssia.

Artikkeleita kyllä voi julkaista nopeammin mutta näkyykö tämä sitten artikkelin laadussa? Tutkimusalasta riippuen tieteellisessä julkaisussa esitetty tutkimus on joskus helpostikkin pilkottavissa useaksi osajulkaisuksi jolloin oikeastaan julkaistavan tiedon määrä ei lisäänny mutta julkaistun paperin määrä kyllä lisääntyy. 

Toisaalta tämä voi olla omaa sisäistä kitinää siitä että enen kaikki oli paremmin ja kunnollista, ehkä tohtori pilotti osoittautuu toimivaksi konseptiksi