Tällä viikolla julkaistiin jälleen uusi IPCC-raportti, joka käsittelee ilmastonmuutoksen hillitsemistä. Raportin sisältö lyhyesti: 

1) Päästöt ovat edelleen kasvaneet, mutta 2010-luvulla hiukan hitaammin. 

2) Koronan aiheuttama päästövähennys kurottiin hyvin nopeasti umpeen. 

3) Uusiutuvien energian tuotantomenetelmien hinta on laskenut hyvin paljon ja jossain tapauksissa voi olla halvempaa rakentaa uusiutavaa energiantuotantoa kuin fossiilienergiaa. 4) Päästöt jakautuvat epätasaisesti niin maantieteellisesti kuin sosioekonomisesti. 

5) Päästövähennyksiä tarvitaan heti, jos halutaan pysyä alle kahden asteen globaalin lämpenemisen.

Viimeiset IPCC:n raportit ovat hyvin yrittäneet muotoilla, millaisia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia meillä on edessä, riippuen siitä, miten päästöjä tullaan vähentämään tulevaisuudessa. Samaa teemaa, joissa jokin älyllinen laji tuhoaa joka oman planeettansa tai toisten olioiden planeetan pitääkseen yllä omaa elämäntapaansa, näkyy useissa sci-fi -sarjoissa sekä -elokuvissa. 

Esimerkiksi Star Trek: The Next Generation, kausi 4, jakso 23, The Host, käsittelee tilannetta, jossa erään kuun asukkaat ovat keksineet tuottaa energiaa planeetan magneettikentällä. Tämä johtaa hallitsemattomaan ilmastonmuutokseen planeetan toisella kuulla, jakso keskittyykin siihen, miten tämänkaltainen tilanne ratkaistaan diplomatian keinoin. Viimeisessä ilmastokokouksessa, COP26, Tuvalun presidentti muun muassa esitti oman puheensa seisoen polvian myöten meressä, tuoden näin esille, miten merenpinnan nousu, joka pääasiassa johtuu ihmisen aiheuttamasta ilmaston lämpenemisestä, uhkaa pienten saarivaltioiden elinkelpoisuutta. Edellinen IPCC:n raportti toikin ilmi sen että ilmastonmuutos koskettaa epätasaarvoisesti maapallon asukkaita. ( https://akatemianjalkavaki.fi/2022/03/18/mita-ipccn-uusin-raportti-kertoo-ilmastokriisista/ )

Samoja teemoja on tuotu esiin myös lastenelokuvassa Wall-E. Siinä ihmiskunta on roskannut ja kuluttanut planeettansa pilalle, lähteneet itse pois paikalta ja jättäneet robotit (Wall-E) siivoamaan jälkensä. Työ on kuitenkin loputon ja kaikki robotit yhtä lukuunottamatta ovat jo hajonneet. Ihmiskunta on aina välillä lähettänyt tutkimusrobotin etsimään maapallolta merkkejä elinkelpoisuudesta. Avaruudessa asuessaan ihmiskunta on kadottanut kykynsä kävellä ja toimia painovoiman kanssa. Maapallon pelastamista ei kannata jättää viime tippaan tai luottaa pelkästään siihen, että teknologialla saadaan hoidettua kaikki ongelmat eikä ihmisten omaa panosta tarvita lainkaan. 

Uusin IPCC:n raportti tuokin ilmi, että mikäli haluamme vielä rajoittaa maapallon lämpenemisen 1.5 asteeseen, tämä tarkoittaa päästöjen vähentämisen lisäksi, että kykenemme poistamaan ilmakehästä hiilidioksidia kestävästi. Ilmakehästä voidaan hiilidioksidia poistaa monin eri keinoin, esimerkiksi metsittämällä, koneellisesti poistamalla, tai meriä lannoittamalla. Päästövähennyksiä ei olisi kannattanut jättää näin viime tippaan ja olettaa että teknologia ratkaisee ilmastonmuutosongelman. Insinööritieteet kyllä auttavat sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja tehostamaan päästövähennyksiä, mutta ilman fossiilisten energialähteiden käytön vähentämistä ilmastonmuutos ei pysähdy.