Ollessani kolmannella luokalla, minulla diagnosoitiin vaikea luki- ja hahmotusvaikeus. Kerron nyt millaista oli tehdä väitöskirja ja siihen liittyvä tutkimus lukivaikeuden kanssa. Tämä teksti on jätetty alkuperäiseen kirjoitus asuunsa jotta lukijoille näkyy millaista kollegoilla on ollut lukiessa lukihäiriöisen tekstejä.

Väitöskirja ja tutkijan ura on ollut oma lapsuuden haave eikä pienenä mikään tuntunut estävän tätä ura haavetta. Kuitenkin koulupolulla huomattiin että kielten oppiminen on melko vaikeaa ja tuskallista ja kirjoituksessa toistuu samat kirjoitusvirheet. Tästä päädyttiinkin sitten helsingin oppimisvaikuksista kärsivien etujärjestö HERO:n testattavaksi ja tuloksena oli vaikea hahmotus ja lukihäiriö. Tämä tarkoittaa etten nähny omia kirjoitusvirheitä  tai hahmottanut uusien kielten kaikkia hienoja lauserakenteita. Hahmotus vaikeus häiritse erityisesti lukujen ja numero sarjojen hahmottamista, esimerkiski oli vaikea laskea kuinka monta numeroa jossakin luvussa on tai onko jokin luku suurempi kuin toinen esimerkiksi onko 4320 suurempi kuin 4230. Tällöin myös ensimäistä kertaa kuulin ettei minun kannaittaisia alkaa lukea lukiossa pitkää matematiikka sillä se todennäköisesti olisi liian työlästä ja uuvuttavaa. 

Lukihäiriö diagnoosi ei kuitenkaan haitannu koulupolkua pois lukien äidinkielen pitkiä kirjoitus tehtäviä sekä uusien kielien oppimista. Fysiikan ja matematiikan oppiminen oli myös työlästä mutta omaksi selvytymiskeinoksi tuli kuvat ja kaaviot joita fysiikasta ja matemattiksta pystyi piirtämään. 

Vasta kandi työn kohdalla itselle hahmottui että lukivaikeus voi oikeasti ehkä haitata tutkija ura haaveita. Kandityön aikana ohjaajan oli vaikea antaa sisällöllisiä kommentteja koska teksti mitä kirjoitin oli niin epäselvää. Tämä  ensimmäiskerta kun pettymys omiin kirjoitus taitoihin iski. Toinen raskaampi kirjoitus urakka oli sitten Diplomityö. Se ei ollut enää pelkkä kirjallisuus katsaus, vaan sisälsi jo sellaista tutkimusta että ohjaajan oli helpompi antaa palautetta myös sisällöstä. Diplomityön kirjoitus vaihessa ohjaaja myös ihmetteli miksi kirjoitan tutkimus kampajan lyhenteen aina väärin. Kävi ilmi etten edes nähnyt tekstissä eroja oliko kampanja kirjotettu BAECC vai BEACC. Toinen esimerkki liittyy viimeisimpään julkaisuun joka tuli väitöskirjaan jossa LW,clr ja LW,cld lyhenteet menivät itsellä useasti sekaisin. Kirjaiten sekaisemin menemisen ja oman sokeuteni sille takia myös ohjaajalta on vaadittu pitkää pinnaa ja hyvää huumoria. Kirjoitin diplomityötä ja ohjaaja huomautti että riming kirjoitetaan todellakin vain yhdellä m kirjaimella eikä kahdella.

Tällä hetkellä kumppani katsoo tekstiä ja huokailee ja kannustaa ensin oikolukemaan tämän tekstin itse. Positiivinen ja kannustava palaute onkin ollut avain miten oma väitöskirja lopulta syntyi ja miten siihen tehty kaikki tutkimus lopulta saatiin tehtyä. Missään vaihessa ei tullut tuomitsevia kommentteja vaa, aina kannustettiin ja luotiin ilmapiiriä että tekstein ajatus on hyvä, mutta sitä pitää vain selkyttää. 

Lukivaikeus asettaakin kollegoile haasteita, että näkevät ja ymmärtävät tekstien sisällön kaikista kirjotusvirheistä huolimatta ja ymmärrystä siitä että itse en vaan näe omia kirjoitusvirheitä. Lukihäiriöisenä on myös tarve ihan ulkopuoliselle avulle kuten tekstien oikealle oikolukemiselle.