Vaihdoin tohtoriksi valmistuttuani tutkimusalaa. Väitöskirjani ja opintoni käsittelivät aerosolifysiikkaa ja ilmakehätieteitä. Ensimmäisessä tutkijatohtoripaikassani perehdyin metaanin kiertoon metsissä ja erityisesti puissa. Tämän syksyn alusta olen laajentanut osaamistani entisestään ja alkanut tutkimaan harvennusten vaikutusta metsiin.

Tutkimusalan vaihdolla on hyvät ja huonot puolensa. Kun pohdin, mitä haluaisin tehdä väitöksen jälkeen, minulla oli hyvin kirkkaana ajatus, että haluan ymmärtää metsien toimintaa laajemmin kuin pelkästään aerosolien kannalta. Viimeisen kahden vuoden aikana olen todellakin laajentanut käsitystäni metsistä, mutta samalla en ole ollut yhtä tuottelias kuin jos olisin jatkanut tutkimusta aerosolifysiikan parissa. Mielestäni kaksi vuotta on ollut riittävä aika uuden tutkimusalan hahmottamiseksi tasolla, jolla pystyn tuottamaan tieteellistä tekstiä alan julkaisuihin.

Ensimmäiset puoli vuotta minulta kuluivat vastaavanlaiseen uuteen alaan ja sen kirjallisuuteen perehtymiseen. Puolen vuoden jälkeen olen hiljalleen rakentanut asiantuntemustani metaanin kierrosta metsissä. Korvaamatonta uuteen alaan siirtymisessä on ollut alan muiden tutkijoiden tuki ja ymmärrys, että heille monet itsestään selvät asiat ovat minulle täysin uusia. Aikaisemmin minua arvelutti esittää kysymyksiä esimerkiksi seminaareissa, koska ajattelin kysymykseni olevan liian itsestäänselvä. Uuden tutkimusalan myötä olen pystynyt huoletta esittämään yksinkertaisiakin kysymyksiä silkasta mielenkiinnosta.

Koen, että osaamiseni on hyödyttänyt uutta alaani. Metaanin tai muidenkaan kaasujen liikkeiden mallintamiseen puiden sisällä ei ole tarjolla kovinkaan montaa laskennallista mallia. Tällaisten mallien kehittäminen on omaa ydinosaamistani ja mielestäni onnistuin siinä hyvin. Lisäksi olen pystynyt auttamaan muita tutkijoita esimerkiksi ratkaisemalla differentiaaliyhtälöitä ja integraaleja analyyttisesti sekä neuvomalla kuinka mallien parametreja voidaan määrittää mittausten perusteella.

Mielestäni väitöskirjan jälkeen on hyvä hakea kokemusta erilaisista tutkimuskysymyksistä kuin mitä väitöskirjassa tutki. Mikäli kysymyksiä haluaa hakea kokonaan uudelta alalta, neuvoni on kärsivällisyys. Vaikka omalla kohdallani metsien biogeokemia on kohtalaisen lähellä aerosolifysiikkaa, vie uuteen alaan perehtyminen yllättävän paljon aikaa. Toisaalta koen, että uudelle alalla siirtyminen on mahdollistanut hyvin tutkijana itsenäistymistä sekä avartanut ymmärrystäni ilmastonmuutokseen vaikuttavista tekijöistä.

Elokuussa aloittamani työ käsittelee harvennusten vaikutusta metsiin. Tämä työ on lähellä sitä mitä olen tehnyt viimeisen kahden vuoden aikana. Vaikka uusia asioita tulee eteen tässäkin projektissa, on minulla nyt paremmat valmiudet pohjan niiden haltuunottoon kuin kaksi vuotta sitten. Toiveissani onkin, että pystyn tekemään siirtymisen uuteen projektiin kohtalaisen saumattomasti. Lisäksi joskus tulevaisuudessa haluaisin, että pystyn yhdistämään myös tietämystäni aerosoleista nykyisiin tutkimusaiheisiini.