Olen Kalle Nordling ja uusi Akatemian jalkaväen kirjoittaja. Tulen ilmakehätieteistä ja väitöskirjani on valmistumassa tänä syksynä ja sen myötä tutkijan urani vie postdoc-jaksolle Norjan Osloon. Väitöskirja keskittyy pienhiukkasten ilmastovaikutuksiin ja näiden epävarmuuksiin.

Tutkijan uraan kuuluu vahvasti postdoc-jakso ulkomailla. Tässä ensimmäisessä sekä tulevissa kirjoituksissa avaan, miten oma postdoc jaksoni alkaa ja miten ulkomailla asuminen ja tutkimuksen tekeminen sujuu, kun perheeseen kuuluu kaksi koiraa sekä vastasyntynyt lapsi. Tuo perhekombinaatio tuo myös omat haasteensa ulkomaille muuttoon.

Nuorena tutkijana jouduin pitkään pohtimaan, muutanko ulkomaille vai en. Erityisesti pohdin, onko oikein raahata myös kumppani mukana. Twitterissä näin yhden pohdinnan asiasta, jossa kirjoittaja joutui pohtimaan, onko oikein, että kumppani joutuu käytännössä olemaan lapsenvahti tuon postdoc-jakson ajan vai onko tutkijana itse erossa lapsesta pitkiä aikoja. Tarkoituksenani on tuoda tähän valintaan hieman muita harmaan sävyjä ja osoittaa, että asia ei ole välttämättä aina näin mustavalkoinen. 

Oma postdoc-jaksoni sijoittuu Norjaan CICERO ilmastotutkimuskeskukseen. Muita varteenotettavia postdoc-maita olisivat olleet Pohjois-Amerikka, Ruotsi sekä Sveitsi. Perhe asettaa työpaikan valinnalle jonkinlaiset raunaehdot ja muutto toiseen Pohjoismaahan on helpompaa, kuin muualle. Tiedon avoimesta työpaikasta sain joulukuussa 2020. Tässä vaiheessa kirjoitimme viimeistä väitöskirjaan tulevaa artikkelia eikä varsinaista väitöskirjaa oltu kirjoitettu vielä sanaakaan. Ohjaajani kannustivat minua kuitenkin hakemaan paikkaa, näin teki myös kumppanini. Tiedon työpaikan saannista sain pääsiäisenä. Työpaikan ehtona oli, että väitöskirja on esitarkastuksessa ennen työn alkamista, joten aloinkin kirjoittaa väitöskirjaa näppäimistö sauhuten. 

Postdoc-aika on myös omanlaisensa mahdollisuus kumppanille. Meillä kävi myös valtavan hyvä tuuri. Lapsi syntyi juuri ennen postdoc-jaksoa, jolloin kumppanin ei tarvinnut erikseen hakea virkavapaata omasta työstään vaan voi olla hoitovapaalla jakson ajan. Toisekseen Oslon yliopistosta löytyi kumppanin työtaustaan sopiva koulutus, jolla hän saa lisäpätevyyden omaan työhönsä. Kumppani siis pystyy postdoc-jakson aikana opiskelemaan toisen maisteritutkinnon, mikäli vauvan kanssa opiskelu sujuu. Korona-ajan etäopiskelu helpottaa hommaa jonkin verran. Kuitenkaan opiskelu ei olisi mahdollista, mikäli lukukausimaksu olisi valtavan suuri. Tässäkin postdoc-maan valinta vaikuttaa paljon. 

Tutkimustyön ohella vapaa-aikanani pyrin kirjoittamaan Twitteriin ilmastosta.