Helsingin yliopisto käynnisti loppuvuodesta #siksitiede-kampanjan, jonka tarkoituksena on viestiä päättäjille ja suurelle yleisölle, mihin tiedettä tarvitaan. Ennen eduskuntavaaleja yliopistolaiset haluavat vaikuttaa siihen, että sekä ehdokkaat että äänestäjät näkevät tieteen merkityksen.

Vaikka blogin kirjoittajista vain kaksi kuudesta työskentelee tällä hetkellä Helsingin yliopistossa, on meillä kaikilla vahvat siteet yliopistoon ja voimme allekirjoittaa kampanjan perussanoman: Tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa opetusta tarvitaan! Tieteen ja tutkimuspohjaisen opetuksen merkitys hyvinvoinnillemme ja maapallon tulevaisuudelle on korvaamaton.

Alta voit lukea blogin kirjoittajien ajatuksia ja perusteluja sille, miksi tarvitsemme tiedettä.

Lue lisää kampanjasta HY:n sivuilta ja jaa viestiä eteenpäin:

https://www.helsinki.fi/fi/kampanjat/siksi-tiede


Anniina

Syövän hoidon historia on täynnä toinen toistaan kivuliaampia yrityksiä päästä kasvaimesta eroon. Tutkimus on kuitenkin vuosisatojen aikana kuljettanut meidät pisteeseen, jossa vihdoin voimme yksilöllisesti selvittää, ovatko kaikki tytöt tehty sokerista ja kanelista ja pojat koiran häntätupsukoista. Vaikka kaikkien ihmisten resepti on 99,9-prosenttisesti samanlainen, voi esimerkiksi sairauden hoidon kannalta olla ratkaisevaa, että juuri sinulla on hieman erilainen rakennuspalikka sisälläsi – sama hoito ei auta sinua, vaikka se auttaisi jotakuta muuta. Sinunkin elämääsi vaikuttava biolääketieteellinen menestystarina voi alkaa pienestä oivalluksesta laboratoriossa tai olla yrityksen ja erehdyksen hitaasti synnyttämä tulos. Tuetaan siis eri alojen tutkijoita, jotta he eivät koskaan lopeta kyselemistä. #siksitiede


Elina

Jos ymmärtäisimme, mikä tekee luonnontieteiden – ja erityisesti fysiikan – oppimisesta vaikeaa ja monille epämieluista, voisimme tehdä opetuksesta mielekkäämpää ja ilmiöiden ymmärtämisestä helpompaa. Opetusmetodien muutosten myötä voisimme kannustaa erityisesti tyttöjä ja naisia sekä eri vähemmistöjen edustajia luonnontieteiden pariin. Tällä olisi monia positiivisia kerrannaisvaikutuksia niin itse alojen kehitykseen kuin yhteiskuntaankin. #siksitiede


Hanna-Ilona

Mikään inhimillinen ei ole humanistille vierasta. Humanistinen tutkimus pyrkii ymmärtämään ihmistä ja hänen toimintaympäristöjään, ja kielitiede tekee sen kielen linssin läpi. Kielitieteellinen tutkimus tuottaa tietoa siitä, miten me luomme todellisuutta kielen avulla: miten esimerkiksi poliittiset ääripäät viestivät tai miten ihmiset rakentavat ja ilmaisevat erilaisia identiteettejään. Kielitiede tarkastelee myös esimerkiksi sitä, miten ihmiset kohtaavat toisensa erilaisissa institutionaalisissa ja arjen vuorovaikutustilanteissa ja miten vaikkapa KELA:ssa asiointia voisi sujuvoittaa. Kielitiede on kaiken takana myös silloin, kun pohditaan, miten sekä äidinkielisiä että ei-äidinkielisiä suomenpuhujia voi auttaa oppimaan suomen kielen vivahteita. Lisäksi kieli kiinnostaa kaikkia – kuka ei haluaisi tietää, mistä sanat tulevat? #siksitiede


Opa

Seuraava vuosikymmen on ratkaiseva ilmastonmuutokseen sopeutumisen kannalta. Tiedämme varmuudella, että ilmasto tulee muuttumaan, mutta emme tiedä varmuudella muutoksen suuruutta. Meiltä puuttuu palasia palapelistä. Yksi puuttuva palanen on, miten ilmakehän pienet hiukkaset ja pilvet vaikuttavat ilmastoon. Tällaisten perustavanlaatuisten ja monimutkaisten ilmakehän ilmiöiden tutkiminen on hidasta ja huonosti kaupallistettavissa, vaikka tutkimustulokset ovat ihmiskunnalle äärimmäisen tärkeitä. Tiede on ainoa keino löytää ilmastonmuutoksen puuttuvat palaset. #siksitiede


Suvi

Ymmärtämällä yksilön arvoja ja kokemusta elämän merkityksellisyydestä voimme tukea ihmistä erilaisissa elämän muutostilanteissa. Jokainen ihminen kokee elämänsä varrella kipeitä hetkiä, jotka horjuttavat kokemusta elämän mielekkyydestä ja haastavat huomisen suunnittelua. Kun tunnemme, miten yksilöt rakentavat kokemustaan elämän merkityksellisyydestä, osaamme myös rakentaa palvelujärjestelmän, joka osaa huomioida ihmisen tarpeen tulla kohdatuksi omien arvojensa mukaisesti. #siksitiede


Tommi

Kosmologia ja avaruustutkimus näyttävät meille kaapin paikan. Tuntemalla kosmoksen – oman kotimme – tunnemme paremmin myös itsemme. Tutkimalla selvitämme, millainen on koko maailmankaikkeuden historia, nykyisyys ja tulevaisuus, sekä ihmisen rooli kaiken tämän keskellä. #siksitiede