Olen aikaisemmin kirjoittanut omasta kirjoittajahistoriastani sekä huomioitani tutkimusartikkelien kirjoittamisesta. Tärkein huomioni jälkimmäisessä kirjoituksussa oli, että tieteellisen tekstin tuottaminen on sidoksissa yhteisössä vallitseviin konventioihin. Lisäksi mainitsin, että olin huomannut omissa teksteissäni taipumusta vähätellä johtopäätöksiä. Totesin, että nuoren tutkijan tärkein apu on tutkijayhteisö ja etenkin yhteisöltä saatava palaute. Mietin usein, kuinka paljon parempi kirjoittaja olisin, jos olisin osannut ottaa rakentavaa palautetta vastaan jo paljon nuorempana.

Minulla on ollut kahdenlaisia ongelmia palautteen vastaanottamisessa. Olen suhtautunut kaikkeen palautteseen kuin se olisi kritiikkiä minua itseäni ja kaikkea osaamistani kohtaan. Tästä ensimmäisestä ongelmasta seuraa toinen ongelma, että en ole pyrkinyt aktiivisesti oppimaan minua parempien kirjoittajien kommenteista vaan olen tehnyt ehdotettuja muokkauksia tekstiin mekaanisesti.

Koen, että voisin edelleen käsitellä saamiani kommentteja perusteellisemmi. Tärkein tapa parantaa kommenttien jälkikäsittelyä olisi varata enemmän aikaa kirjoittamiselle ja teksteistä saadun palautteen läpikäymiselle. Sen sijaan koen selättäneeni ensimmäisenä mainitun, omaan suhtautumiseeni liittyneen ongelman. Tärkein saamani neuvo oli, että huono kirjallinen ilmaisu ei tarkoita, että en ymmärtäisi asiaa, josta kirjoitin. Tämän sisäistettyäni pystyin suhtautumaan teksteihini vapaammin ja pohtimaan miten ilmaista ajatuksiani selkeästi.

Olen myös pohtinut, mitä ongelmani kertovat minusta itsestäni ja ympäristöstäni. Olen mielestäni liian taipuvainen vertailemaan itseäni muihin tutkijoihin ja kilpailemaan mielessäni heidän kanssaan. Tämä on mahdollisesti seurausta itsetunnon puutteesta fysiikan saralla. Yliopistossa myös puhutaan paljon, kuinka vain parhaat tulevat menestymään, mikä luo omaa painetta vertailulle. Vaikka kilpailu käsitetään edellytyksenä yhteiskunnan rajallisten resurssien tehokkaalle jakamiselle, voi sillä myös olla haitallinen vaikutus yksilölle, jos vertailun toisiin antaa määrittää itseään.