Olen aikaisemmin kirjoittanut töissä syömistäni eväistä ja kuuntelemastani musiikista. Tänään aiheenani on muistiinpanot, joka on näistä kolmesta aiheesta mahdollisesti tärkein.

Työssäni tarvitsen kahdenlaisia merkintöjä. Minulla on oltava kalenteri ja tilaa kirjata ylös eri projektien eteneminen ja ajatuksiani niihin liittyen. Pidin pitkään näitä kahta asiaa eri muodoissa. Kalenterin suhteen olen kokeillut niin paperimuotoisia kuin elektronisiakin versioita. Paperikalenterien ongelma oli, että ne jäivät aina laukkuni pohjalle, eikä niihin kertynyt merkintöjä ensimmäisten viikkojen jälkeen. Elektronisen kalenterin hyötynä oli, että tietoihin oli helppo päästä käsiksi ja parhaimmillaan pystyin näkemään esimerkiksi kavereideni menot yhdellä hiiren painalluksella. Toisaalta en ole koskaan pitänyt sähköisestä käyttöliittymästä. Se on mielestäni liian kliininen, eikä siihen tunnu saavan mitään persoonallisuutta, kun mekaaniset työvälineet ovat aina kuitenkin hiiri ja näppäimistö.

Muistiinpanoissa olen käyttänyt milloin mitäkin vihkoa, joka on sattunut osumaan käteen. Jos minun on tarvinnut tehdä pitkiä laskuja, olen tehnyt ne yksittäisille luentopapereille, joiden yläreunaan olen kirjoittanut päiväyksen ja sivunumeron. Tämä tekniikka johti siihen, että tärkeimmät laskuni ovat kyllä järjestyksessä, mutta joudun aina laskemaan uudelleen kynällä ja paperilla esimerkiksi kuinka kaasun paine muutetaan massapitoisuudeksi. Lisäksi kirjasin projektien etenemisen yksittäisille papereille, mikä vaikeutti niiden seuraamista.

Bullet journalini vuosinäkymä, missä olen listannut vuoden jokaisen kuukauden ja kuukauden tärkeimmät menot.

Vuoden 2016 lopulla kuulin Helsingin Sanomien jutussa ensimmäisen kerran Bullet Journal -tekniikasta. Päätin   kokeilla tekniikkaa vuoden 2017 aikana. Mainitsin jo viime vuoden viimeisessä kirjoituksessani, että bullet journalin   pitäminen on ollut menestys.

 Bullet journal on parantanut kykyäni suunnitella tulevaa. Tekniikkaan kuuluu, että muistikirjaan tehdään erilliset   aukeamat vuodelle, jokaiselle kuukaudelle ja viikolle. Koska tekniikassa tyhjälle sivulle saa itse suunnitella ja piirtää   haluamansa näköisen kalenterin, olen muodostanut vihkooni paljoin läheisemmän suhteen. Kalenteri ei siis enää jää   laukun pohjalle.

 Myös muistiinpanojen teko on selkeytynyt. Olen laskenut muistikirjastani tietyn määrän sivuja kalenterille, ja loput sivut   on käytettävissä eri projektien etenemisen seurantaan ja kokousmuistiinpanojen tekemiseen. Ongelmana on edelleen,   että joudun laskemaan massapitoisuuden joka kerta erikseen, sillä sille en ole löytänyt sopivaa kohtaa miltään sivulta.

 Muistiinpanojen tekemisessä ei varmastikkaan ole yhtä ja oikeaa tapaa, joka sopisi jokaiselle. Sanoisin, että bullet   journal toimii ihmisille, jotka pitävät käsillä tekemisestä ja kynän ja paperin käyttöliittymästä. Millaisia ratkaisuja teillä on?