Syksy on jälleen koittanut, ja kosmologian alalla se tietää nuorille tutkijoille työpaikan hakua. Kaksivuotisesta tutkijatohtorin pestistäni Lontoossa on nyt kulunut puolet, joten on aika alkaa hakea seuraavaa.

Olen vielä liian nuori hakemaan professuuria tai lehtoraattia alaltani, mutta tällä kertaa olen päättänyt hakea arvostetumpia, arvokkaampia ja sitä myöten suuritöisempiä fellowshipejä eli itsenäisen nuoren tutkijan kaksi- tai kolmivuotisia apurahoja, joita haetaan yhdessä nk. isäntäyliopiston kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija sopii tuntemansa professorin tai muun vanhemman tutkijan ja tämän edustaman yliopiston kanssa hakevansa tietyn tyyppistä rahoitusta. Mikäli rahoitus myönnetään tutkijalle, sitoutuu isäntäyliopisto palkkaamaan hänet määräajaksi. Yliopisto tarjoaa puitteet työskentelylle ja tutkija työpanoksensa rahoituksen myöntäjätahon kattaessa kulut.

Ero tavallisiin post doc -tutkijapaikkoihin on, että fellow-tutkijat saavat määrätä työnsä sisällöstä täysin itsenäisesti rahanhakua varten kirjoittamansa tutkimussuunnitelman puitteissa. Usein fellowshipit ovat myös paremmin palkattuja kuin tavalliset post doc -tutkijapaikat.

Esimerkistä käyvät Euroopan Unionin Marie Sklodowska-Curie -rahoitus ja saksalaisen Alexander von Humboldt -säätiön tarjoamat fellowshipt. Kumpaakaan ei ole sidottu mihinkään yksittäiseen tieteenalaan, vaan molempia voivat hakea minkä alan tutkijat tahansa. Fysiikan alalla myös esimerkiksi hiukkasfysiikan tutkimuskeskus Cern tarjoaa omia fellowshipejä.

Hakemusten kirjoittamiseen menee todella paljon aikaa; viimeisen kahden viikon aikana en ole juuri muuta tehnytkään. Usein hakemukset työllistävät myös muita kuin rahoitusta hakevaa tutkijaa, sillä hakemuksia on tyypillistä luetuttaa myös muilla hyödyllisten kommenttien saamiseksi. Hakemusten työstämisen hyvä puoli kuitenkin on, että kun tutkimussuunnitelman ja siihen liitettävät osuudet – kuten kuvaukset ”excellencestä” ja tutkimustyön odotetusta impaktista – on kerran kirjoittanut, pohja on olemassa ja tekstiä voi soveltuvin osin käyttää myös muissa yhteyksissä, esimerkiksi tavallisissa post doc -hakemuksissa.

Olen nyt lähettänyt ensimmäiset hakemukseni ja muutama on vielä jäljellä. Tuloksista kuulen aikaisintaan marraskuun puolivälissä, joistakin vasta keväällä. Toivotaan parasta!