Viimeisenä ponnistuksenani fysikaalisten tieteiden ainejärjestö Resonanssin eteen olin vastikään järjestämässä Opintoasiasauna-tapahtumaa. (Opintosihteerin virasta eläköityessäni kunnianosoituksena minut nimitettiin juuri Resonanssin pingviiniksi, mutta luulen, ettei tämän roolin hoitaminen vaadi suuria ponnisteluja…) Tapahtuman pääasiallinen tarkoitus oli järjestää opetushenkilökunnan ja opiskelijoiden yhteinen paneelikeskustelu – saunomista ja tarjoiluja unohtamatta.

Paneelikeskustelussa nousi esille mielenkiintoinen kysymys:
Mikä on mielestänne parasta fysiikan opiskeluissa?

Ensimmäinen vastaus (henkilökunnan puolelta) kysymykseen oli tiede. Fysiikka siis motivoi opiskelemaan fysiikkaa. Luulen, että kaikkia fysiikan opiskelijoita yhdistää rakkaus ja mielenkiinto fysiikkaa kohtaan, sillä muuten opiskelu, joka vaatii vahvoja istumalihaksia ja hyviä hermoja, tuskin jaksaisi innostaa kovin kauaa.

Pääosa vastauksista (ja oikeastaan kaikki opiskelijoiden vastaukset) käsittelivät jollain tavalla yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Itse jaan tämän näkemyksen ja tunteen täysin: fysiikan laitoksella opiskelijana on aina voinut kokea kuuluvansa yhteisöön. Tosin aikojen kuluessa yhteisöt ovat vaihdelleet, mutta silti. Seuraavassa vastauksissa esiintyneitä näkökulmia.

Opiskelijoista on mukavaa, että ympärillä kaikki muutkin ovat kiinnostuneita luonnontieteistä. Yksi opiskelija mainitsi, että kouluaikoina oli ikävää olla se ainoa luokan kummajainen, joka oli kiinnostunut fysiikasta. Fysiikan laitoksella tätä ongelmaa ei luonnollisesti ole. Muistan itsekin olleeni jotenkin huojentunut opintojen alkuaikoina tästä kummajaisstatuksen karistamisesta.

Toisekseen opiskelijat mainitsivat ainejärjestötoiminnan opintojen hyvänä puolena. Erilaiset järjestöt tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia yhdessäoloon sekä joukkoon kuulumisen tunnetta. Koska tapahtuma oli ainejärjestön järjestämä, vastaajajoukko oli toki hyvin valikoitunut. En uskokaan, että ainejärjestöt olisivat saaneet samanlaista ylistystä, jos kysymys olisi esitetty satunnaiselle joukolle fysiikan opiskelijoita. Yhtä kaikki, opiskelijoille on kuitenkin tärkeää kuulua muiden opiskelijoiden kanssa samaan porukkaan.

Kolmanneksi opiskelijat kiittivät henkilökuntaa laitoksen ilmapiiristä, jonka myötä opiskelijat voivat tuntea kuuluvansa samaan akateemiseen yhteisöön opettajien ja tutkijoiden kanssa. Vaikka tässä asiassa olisi aina parantamisen varaa, on fysiikan laitoksella harvinaisen lämminhenkinen, avoin ja välitön tunnelma, ja useat eri toimijat (ainejärjestöt, tutkijapiiri, jne.) tekevät töitä yhteisöllisyyden ja yhteistyön toimivuuden eteen.

Paitsi että fysiikka on mielenkiintoista, sitä opiskelemalla työllistyy keskimäärin hyvin, ja luonnontieteiden osaaminen on tärkeää, on fysiikan opiskelulla monia muitakin hyviä puolia!