Suurin osa yliopistolaisista joutuu tai saa käyttää osan työajastaan opetusvelvollisuuden kuittaamiseen; opetuksesta on vapautettu vain pieni osa tutkijajoukosta (esimerkiksi akatemiaprofessorit). Itse olen toiminut laskuharjoitusassistenttina tai opintopiirin vetäjänä kolmella eri teoreettisen fysiikan aineopintokurssilla. Tänä syksynä assaroin kvanttimekaniikan kurssia, mistä olen erityisen innoissani myös tutkimuksellisesta näkökulmasta.

Vuosien saatossa olen ikäväkseni saanut huomata, ettei opetusta erityisesti arvosteta yliopistolla. Hyvin yleinen asenne tutkijoiden keskuudessa tuntuu olevan, että tutkimus on tutkijoiden päätyö ja opettaminen vain pakollinen paha siinä sivussa. Valitettavasti tämä on totta myös järjestelmän tasolla: hyvästä opettamisesta ei juuri palkita eikä huonosta rangaista, mutta tutkimusansiot määrittävät hyvin pitkälle tutkijan uran jatkon. Vain ääritapauksissa opetustyö vaikuttaa tutkijan urakehitykseen.

Ikävä asennoituminen opetukseen ei voi olla heijastumatta opetuksen laatuun ja näkymättä opiskelijoille. Lukiosta yliopistoon tuleva opiskelija saattaa yllättyä siitä, kuinka kehnoa opetus yliopistolla usein on. (Fysiikan laitoksella onneksi peruskurssien opetukseen on jo vuosia panostettu runsaasti ja niitä luennoimaan on valittu vain ansioituneita opettajia.) Jopa aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa tuntui välillä, että opetus oli lähinnä varoittava esimerkki siitä, kuinka tulevien opettajien ei kuulu omaa opetustaan toteuttaa.

Onneksi myös kehitystä tapahtuu, vaikkakin hitaasti. Yliopiston kädenojennuksena ansioituneille opettajille on esimerkiksi perustettu Opettajien akatemia, jonka tarkoituksena on tukea ja antaa tunnustusta hyville opettajille. Myös tiedekunnissa ja laitoksilla tehdään hyvää työtä opetuksen kehittämisen suhteen (fysiikan laitoksen opetuksen kehittämistyötä voi seurava Älä hajoile -blogin kautta).

Kuitenkin matkaa on vielä paljon kuljettavana: opetustyötä halveksivasta ilmapiiristä kielii esimerkiksi viimekeväinen päätös irtisanoa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan pitkäaikainen pedagoginen yliopistonlehtori.