Fysiikka on empiirinen ja eksakti tiede. Jälkimmäinen sana tarkoittaa, että kaikki tulokset pyritään esittämään matematiikan avulla. Matematiikka on fysiikan kannalta käytännöllinen tapa kuvata luontoa. Valitettavasti fysiikan eksaktius kuitenkin aiheuttaa luonnontieteisiin perehtymättömälle pienen kynnyksen ymmärtää fysiikan teorioita.

Maailmassa on monia erittäin onnistuneita fysiikan popularisoijia, jotka pystyvät pääpiirteissään selvittämään mistä fysiikan tutkimuksessa on kyse. Parhaiten fysiikkaa voi ymmärtää erilaisten analogioiden kautta. Esimerkkeinä mainittakoon ilmastonmuutoksen selittäminen kuvaamalla maapallo jättimäisen kasvihuoneen sisällä tai kosmisen inflaation laajenevana ilmapallona. Nämä analogiat ovat erittäin hyödyllisiä, sillä ne liittävät monimutkaiset asiat johonkin arkipäiväiseen ja konkreettiseen.

Parhaimmatkin analogiat ovat kuitenkin loppujen lopuksi ainoastaan karkeita yksinkertaistuksia, ja sellaisina ne pitääkin ottaa. Luonnontieteiden tuloksia on turha lähteä todistamaan vääriksi etsimällä virheitä analogioista, sillä niitä kyllä löytyy. Todellisuudessa teoriat ja tulokset todistetaan oikeiksi tai vääriksi matematiikan taistelukentällä.

Puhdas matematiikka on äärimmäisen tarkasti ja kauniisti muotoiltu kieli, jonka kuka tahansa voi oppia. Luonontieteen tulosten ymmärtämisen kannalta opettelua helpottaa se, että fyysikot puhuvat eräänlaista matematiikan katuslangia, missä kieliopin tarkoista säännöistä ei niin välitetä kunhan oleellinen viesti saadaan ilmaistua. Matematiikan opettelu vaatii kuitenkin uudenlaisen merkistön opettelemisen, mutta se maksaa itsensä takaisin oman päättelykyvyn kehittymisenä ja ajatusmaailman laajenemisena.

Uuden vuoden alkajaisiksi monet tekevät lupauksia. Kannustankin jokaista kaivamaan vanhat matematiikan oppikirjat esille tai ostamaan kokonaan uusi kirja ja perehtymään toisenalaiseen tapaan hahmottaa maailmaa. Varoituksena kuitenkin vielä sanottakoon, että kaikkea ei voi matematiikan avulla kuvata. Esimerkiksi romanttiset sanat on edeleen parempi lausua jollain muulla kielellä.