Tämänviikkoiset tekstimme käsittelevät ruohonjuuritason toimintaa yliopistomaailmassa. Olemme Opan kanssa listanneet kaikki viime viikon työtehtävämme ja esittelemme ne teksteissämme.

Oma viikkoni oli siinä suhteessa tavallinen, että työtehtävät vaihtelivat suuresti. Alkuviikon käytin opetustehtäviin ja kokouksiin, loppuviikon projektinhallinnan opetteluun. Tutkimustehtäville ei juuri jäänyt aikaa, mutta tämä on yliopistossa toisinaan valitettavankin tavallista. Tutkimus vaatii aikaa ja mahdollisuuksia keskittyä, eikä sellaista mahdollisuutta viikon aikana ollut. Olen tosin tohtorikoulutettavana sikäli poikkeuksellisessa asemassa, että minulla on erityisen paljon työryhmäjäsenyyksiä.

Viikko oli monipuolinen, mutta tavoittaa vain pienen osan yliopistomaailman työtehtävistä. Viikon aikataulua kannattaakin verrata Opaan huomatakseen, mitä muita työtehtäviä yliopistossa on.

Maanantai

Klo 9.30-10.00 Saavun töihin. Ensimmäisenä luen sähköpostit: vastaan PhD Movie Night -tilaisuutta järjestäville ystävilleni ja lähetän tulevan puheeni tiivistelmän Heidelbergin yliopistoon, jonne olen lähdössä vierailulle kahden viikon kuluttua. Tämän jälkeen selaan läpi päivän uudet julkaisut kosmologian alalta. Saksalainen DESY-insituutti lupautui maksamaan matkakuluni viime viikon Hampurin-matkaltani, joten käyn vielä hakemassa osastosihteeriltä yliopiston leiman matkalaskuun, jonka postitan Saksaan.

Klo 10.00-10.30 Toimin pienryhmäopetusta antavana opetusassistenttina kurssilla Analyyttinen mekaniikka, joten käyn läpi laskuharjoitustehtävät, jotka opiskelijoiden tulee palauttaa klo 12.00 mennessä.

Klo 10.30-10.45 Jatko-opiskelijayhdistyksen sihteeri lähettää viestin luomastaan sivustosta, joka käsittelee yliopiston tohtorikoulutukseen liittyvien johtoryhmien opiskelijajäsenten tulevia vaaleja. Käyn sivuston läpi, teen pienen päivityksen ja lähetän sen tiedoksi hänelle.

Klo 10.45-11.45 Jatkan laskuharjoitustehtävien läpikäyntiä ja keskustelen niistä kurssin luennoitsijan kanssa.

Klo 11.45-12.15 Lounas muiden samassa huoneessa työskentelevien jatko-opiskelijoiden kanssa.

Klo 12.15-20.30 Korjaan opiskelijoiden palauttamia laskuharjoitustehtäviä seuraavin tauoin:

Klo 13.00-13.20 Keskustelen ystäväni kanssa pitäisikö jatko-opiskelijayhdistyksen ottaa kantaa yliopiston rekrytointikieltoon, joka päätyttyäänkin tulee vaikeuttamaan tohtorikoulutettavien palkkaamista. Yliopiston johto on päättänyt, että nyt meneillään olevien yt-neuvottelujen jälkeenkin rekrytointi on luvanvaraista, mikä vaikeuttaa monen väitöskirjantekijän elämää. Sovimme, että ystäväni valmistelee asiaa tarkemmin ja palaa sitten asiaan.

Klo 14.30-15.45 Keskustelen ohjaajani kanssa ns. Research statementistani, eli tutkijatohtorin paikkaa haettaessa tarvittavasta selostuksesta siitä, mitä olen väitöskirjatyössäni tutkinut. Keskustelemme myös työn alla olevasta julkaisustani.

Klo 15.45-16.15 Teen edellisen keskustelun pohjalta päivityksiä Research statementiin, lähetän sen toiselle vanhemmalle tutkijalle ja kuuntelen hänen kommenttinsa.

Tiistai

Klo 9.00-9.30 Palaveri kurssin luennoitsijan ja toisen opetusassistentin kanssa. Käymme läpi opiskelijoiden yleissuorituksen viime viikolta ja keskustelemme tulevan välikoetehtävän muotoilusta.

Klo 9.30-10.00 Jään keskustelemaan kurssin luennoitsijan kanssa eräästä yhteisestä tutkimusongelmastamme. Selitän tussitaululla ideaani nk. mittabosoneista koostuvasta pimeästä aineesta.

Klo 10.00-10.15 Kahvitauko. Keskustelua fyysikoiden työllistymisestä.

Klo 10.15-11.30 Selaan läpi uudet julkaisut kosmologian alalta. Parantelen Research statementiani sekä yksityiskohtaisempaa tutkimussuunnitelmaani.

Klo 11.30-12.15 Lounas. Keskustelemme mm. jatko-opintojen rahoitusmahdollisuuksista.

Klo 12.15-16.30 Lähden keskustakampukselle kokoukseen. Kuulun yliopistonlaajuisen Iso Pyörä -tutkinnonuudistuksen projektiryhmään, jonka tehtävänä on koordinoida uudistusta yliopistotasolla. Edustan ryhmässä kaikkia tohtorikoulutettavia. Yli kolmetuntisessa kokouksessa keskustelemme pitkään uusia koulutusohjelmia koskevista yleislinjauksista sekä tutkintojen nk. osaamisperustaisuudesta, jolla tarkoitetaan periaatetta järjestää korkeakoulututkintojen sisältämä opetus tutkinnon tavoitteista, ei yksittäisten kurssien sisällöistä lähtien.

Klo 16.30-20.00 Palaan takaisin työpaikalleni Helsingin Kumpulaan, jossa on spesiaali-ilta: Suomalainen Tiedeakatemia järjestää The Brilliance of Science – the Role of Women in International Science -nimisen tapahtuman, jossa käsitellään naisten asemaa tieteessä. Pääpuhujana on CERN:n tuleva pääjohtaja Fabiola Gianotti.

Klo 20.00-21.00 Palaan työhuoneeseeni kirjoittamaan sähköposteja. Kiireinen päivä ei ole mahdollistanut vastaamista ennen tätä hetkeä, joten suma on purettava ennen kuin uusia viestejä kertyy.

Keskiviikko

Klo 8.30-16.30 Osallistun Viikin kampuksella järjestettävälle kolmen päivän intensiivikurssille ”Project Management and Leadership” (”Projektin hallinta ja johtaminen”). Olen jo suorittanut kaikki jatkotutkintooni tarvittavat kurssit, mutta arvelen tämän laajentavan tietoja, jotka olen oppinut aiemmin suorittamallani Johdatus projektityöhön -kurssilla.

Kurssin ensimmäinen päivä käsittelee mm. alaisten motivointia ja sitouttamista projektiin. Luennoitsijana on venäläinen dosentti Turusta. Hän tekee heti vaikutuksen yleisöön pitämällä kaikki koko ajan aktiivisena. Käymme päivän aikana monia erinomaisia keskusteluja ja teemme muutaman kynä-paperi-harjoituksen mm. piirrellen prosessikaavioita, joista Juha Sipiläkin olisi ylpeä. Näyttää, että huolimatta pitkästä harjoituspäivästä suurin osa todella odottaa huomista.

Torstai

Klo 8.30-16.00 Projektikurssin toinen päivä alkaa projektisuunnitelmilla ja projektin hallintamenetelmillä. Päivän aikana käymme läpi myös projektin kustannusarviota ja sopimusten tekemistä. Keskustelu on jälleen vilkasta ja harjoitukset tehokkaita.

Pidän erinomaisena, että kurssin luennoitsijalla on erittäin vahva akateeminen tausta ja ymmärrystä yliopisto- ja tutkimusmaailmasta. Yritysmaailmasta tulevat bisnesesimerkit eivät istuisi kurssille kovin hyvin.

Päivän aikana hoidan sähköpostitse juoksevia asioita: Fyysikkoseura järjestää tämän vuoden Nobel-voittajia Suomeen ja pohdimme kuka lähettää kutsut, kysyn post doc -hakemukseni yhteyteen tulevia suosituksia jyväskyläläiseltä professorilta ja kerron mielipiteeni kahteen jatko-opiskelijayhdistystä koskevaan ehdotukseen.

Klo 16.00-18.00 Palaan vielä Kumpulaan kirjoittamaan tutkimussuunnitelmaani.

Perjantai

Klo 8.30-16.00 Kurssin viimeinen päivä käsittelee tiimityöskentelyä, johtajuutta ja päätöksentekoa. Käyn syömässä Viikin kartanossa muutaman muun kurssilaisen kanssa. Keskustelemme, kannattaako akateemiselta uralta esimerkiksi yritysmaailmaan lähdettäessä lähteä heti tohtoriksi valmistumisen jälkeen vai vasta myöhemmin. Suurin osa näyttää kannattavan lähtemistä heti, jotta hakija ei vaikuttaisi epäonnistuneelta tutkijalta vaan motivoituneelta asiantuntijalta, jolle akatemia ei vain ollut oikea paikka. En täysin allekirjoita mielipidettä.

Päivän aikana otan kantaa yliopiston opintoasiainneuvostolle lähtevään linjausesitykseen, joka käsittelee muutoksia kaikkiin koulutusohjelmiin. Kommentoin erityisesti tohtorikoulutuksen järjestämistä ja suunniteltuja vuosittaisia sisäänottomääriä.

Klo 16.00-19.30 Palaan Kumpulaan kirjoittamaan tutkimusuunnitelmaani. Saan sen valmiiksi ja lähetän kommentoitavaksi vanhemmalle tutkijalle, joka kertoo heti erinomaisia parannusehdotuksia. Teen muokkaukset saman tien.