Fanny Johansson-Stockford

Fanny Johansson-Stockford, PhD candidate at the University of Helsinki, studying the intention behind ruler portraits and their representations of authority in early 17th century Britain. When I’m not gratefully exploring high-definition photographs of paintings, I like to learn about project management, social psychology, wellbeing at work and interior design. Hobbies include yoga, meditation and TED talks.

Fanny Johansson-Stockford, väitöskirjatutkija, Helsingin Yliopisto. Tutkin vallan esittämistä 1600-luvun hallitsijamuotokuvissa. Kiinnostuksen kohteita ovat myös projektinhallinta, sosiaalipsykologia, työhyvinvointi sekä sisustus. Vapaa-aikana harrastan joogaa, meditaatiota sekä TED talks -videoita.

Tuuli Miinalainen

PhD student at the University of Eastern Finland, aerosols and global climate modelling. Interested in climate politics and diversity and equality topics.

Väitöskirjatutkija, aiheena aerosolit ja globaali ilmastomallinnus. Kiinnostuksen kohteena ilmastopolitiikka ja moninaisuus- ja yhdenvertaisuusteemat.

Pirjo Ovaskainen

Väitöskirjatutkija historian ja kulttuuriperinnän tohtoriohjelmassa. Tutkimuksen aiheena suomalaisen anniskelupolitiikan murros Jyväskylässä, Kuopiossa ja Tampereella 1932-1939. Minua kiinnostaa erityisesti suomalainen alkoholi- ja anniskelupolitiikka sekä suomalaisen yhteiskunnan kehitys. Tämän lisäksi olen kiinnostunut työhyvinvoinnista ja opiskelijoiden sekä työntekijöiden tasa-arvo kysymyksistä.

PhD Student, Doctoral program in history and cultural heritage. I´m doing research about finish alcohol serving policy at 1932 to 1939. I´m specially interested about finish alcohol policy and alcohol serving policy and on the development of Finnish society. Also I’m interested well-being at work and equality between students and workers.

omakuvaElina Palmgren

Väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Tutkimusaiheitani ovat edistyneiden fysiikan teorioiden oppiminen ja opetus. Erityisesti olen kiinnostunut kvanttifysiikan oppimisesta. Olen kiinnostunut myös hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta työpaikoilla sekä opintojen ohjauksesta.

PhD student at the University of Helsinki. I study teaching and learning advanced physics topics, especially quantum physics. I am also interested in well-being and equality at work, and student counselling.

Suvi Saarelainen

Suvi2003

Yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistolla. Tutkimus on fokusoitunut elämän merkityksellisyyden ja selviytymiskeinojen tarkasteluun erilaisissa haastekohdissa: vakava sairastuminen, kuoleman kohtaaminen siinä missä jatko-opiskelijoiden hyvinvointi ovat olleet tutkimukseni kohteina. Koen erityisen kiinnostaviksi myös keskustelut työhyvinvoinnin ja työnrajaamiseen parissa.

University Lecturer from the University of Eastern Finland. My studies have focused to experience of meaning in life. I have studied life crises such as cancer and palliative care. On the other hand, I have been working with topics related to wellbeing of post-graduate students. Work/life balance is one of my favorite topics to learn more.

Ville Kellokumpu

Väitöskirjatutkija Oulun yliopistolla, Maantieteen tutkimusyksikössä. Teen väitöskirjaa aluepolitiikan ja aluekehityksen tutkimusryhmässä, jossa tutkin depolitisaatiota, valtion alueellista muutosta ja kaupungistumista. Tieteellisesti kiinnostunut vähän kaikesta: metsistä, (fossiili)kapitalismista, poliittisesta ekologiasta, valtion ja politiikan teoriasta, you name it. Kaikki liittyy kaikkeen, mutta epäselvästi. Toimitan myös Nordia Geographical Publications -julkaisusarjaa.

Olli-Pekka Tikkasalo

Tutkijatohtori Helsingin yliopistossa. Tutkin tällä hetkellä metaanin kiertoa metsissä. Olen kiinnostunut laskennallisesta tieteestä, avoimesta tutkimuksista, työn ja vapaa-ajan tasapainottamisesta ja ohjelmistokehityksestä.

Postdoctoral researcher at University of Helsinki currently studying methane exchance in forest ecosystems. I’m interested in computational science, open research, work-life balance and software development