Teen paljastuksen: en muista kummin päin funktiot menevät osittaisintegrointikaavassa. En myöskään muista, onko Boltzmannin vakion lukuarvo 1,3806 vai 1,3860. Liioin päässäni eivät ole pysyneet trigonometriset kaavat tai Greenin yhtälöt. Katson nämä kaikki aina Googlesta. Käytän Googlea myös paljon ohjelmointiin liittyvien ongelmien ratkaisuun. Vaikka olen opiskellut ja tehnyt työkseni laskennallista fysiikkaa, osaan vain muutaman algoritmin ulkoa.

Omalla alallani tällainen tiedonhaku on hyvin yleistä. Harva fyysikko on kapean erikoisalansa lisäksi edes puolittainen asiantuntija toisella alalla. Kaikessa tieteellisessä työssä korostuu tarve etsiä ja sisäistää tietoa. Mainitsin yllä vain yhden internetin hakupalvelun, mutta tehokas tiedonhaku edellyttää monen muunkin sähköisen palvelun käyttöä. Sähköisten palvelujen lisäksi olen etsinyt tietoa kirjastoista, joiden käyttö on Googleakin asteen verran helpompaa, sillä siellä apua voi saada tiedonhaun ammattilaisilta.

Olen aina suhtautunut vastahankaisesti ulkoa opetteluun. En ymmärrä, mitä järkeä on käyttää aikaa jonkin asian ymmärtämiseen, kun työssä ja elämässä asian voi tarkistaa kirjaimellisesti käden käänteessä. En myöskään pidä perinteisiä luentosalitenttejä hyvänä tapana mitata osaamista yliopistojen syventävillä kursseilla, joissa käsitellään yleensä hyvin kapeaa ja syvällistä aihealuetta. Kaavojen ja teorioiden ulkoluvun sijaan haluaisin, että tämä aika käytettäisiin niiden soveltamisen ja sisältämien oletusten opetteluun. Katsotaan kaavat sitten Googlesta.